Recepta na (po)zostanie liderem jest niezmienna, to ciągłe doskonalenie