Najnowsze informacje związane z aktywnością publiczną firmy Softreck

Wizja, strategia, misja a środowisko

Firma ma szansę szybciej się rozwinąć w środowisku sprzyjającemu wzrostom.

Czytaj więcej

Wetware.pl

Na platformie wetware .pl dajemy możliwość doskonalenia zespołu, do tego slużą narzędzia bezpłatne oraz płatne szkolenia.

harmonogram.pl

planowanie długoterminowe, tygodniowe, miesięczne, kwartalne, roczne, dekady

nieobecnosc.pl

absencja pracownicza w firmach, proste rozwiązanie dla każdej firmy

zlece.net

Giełda zleceń, gdzie można zamieścić zlecnie do wykonania

terminOS

Biblioteka generująca siatki czasu, harmonogramy, grafiki czasu

Czytaj więcej

pogotowie.net

Bezpośrednie wsparcie techniczne dla klientów firmy softreck.

Najszybsza i najlepsza jakość dla oprogramowania wspieranego przez nas.

DevOpsTerminal

https://github.com/DevOpsTerminal