Warto znać dodatkowe koszty i problemy związane z wolnym oprogramowaniem wdrażając system open source:

  • brak opłat za licencję czy dzierżawę,
  • koszt wdrożenia jest uzależniony od firmy lub osobę, która zna dany system,
  • należy liczyć się z kosztem rozwoju i aktualizacji,
  • należy liczyć się z brakiem gwarancji i supportu lub oszacować koszt takich usług