Stosujemy najlepsze dostępne na rynku narzędzia do tworzenia oprogramowania, używamy między innymi IDE PHP Storm firmy jetbrains.