Czas Jakość Pieniądze

Jak poprowadzić zespół w kierunku dostarczenia terminowego i opłacalnego oprogramowania?